جامع الحکایات (دویست حکایت در احوال پارسایان)

گروه مولفان:
نصرالله بن شهرالله ترمذی (نویسنده) | علیرضا ذکاوتی قراگزلو (ویراستار)

ناشر:
حقیقت

درباره کتاب:
جامع الحکایات (دویست حکایت در احوال پارسایان) عنوان کتابی است از نصرالله بن شهرالله ترمذی که در 312 صفحه و توسط انتشارات حقیقت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های عرفانی فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.