راهنمای جامع آموزش مهارتهای تفکر و حل مساله به دانش آموزان مدارس ابتدایی (طراحی تدریس، آموزش و راهبردهای جامع ارزیابی و خود ارزیابی دانش آموز)

گروه مولفان:
بل والاس (نویسنده) | حسین جعفری ثانی (مترجم) | نادر باقری (مترجم) | فاطمه کبیری (مترجم)

ناشر:
به نشر

درباره کتاب:
راهنمای جامع آموزش مهارتهای تفکر و حل مساله به دانش آموزان مدارس ابتدایی (طراحی تدریس، آموزش و راهبردهای جامع ارزیابی و خود ارزیابی دانش آموز) عنوان کتابی است از بل والاس با ترجمه‌ی فاطمه کبیری که در 216 صفحه و توسط انتشارات به نشر در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Thinking skill and Problem - Solving an inclusive approach. موضوع اصلی این کتاب علوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.