جوامع الحکایات و لوامع الروایات (قسم اول، باب 12 الی 14)

گروه مولفان:
محمدبن محمد عوفی (نویسنده) | امیربانو (مصفا) امیری فیروزکوهی (مصحح)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
جوامع الحکایات و لوامع الروایات (قسم اول، باب 12 الی 14) عنوان کتابی است از محمدبن محمد عوفی که در 349 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کشورهای اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن محمد عوفی، کتاب‌های لباب الالباب(فردوس)، قصه های شیرین جوامع الحکایات(پیدایش)، جوامع الحکایات و لوامع الروایات(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، حکایت های جوامع الحکایات(آرایان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.