ره نگاشت فناوری برای استراتژی و نوآوری

گروه مولفان:
مارتین گ. مورله (نویسنده) | رالف ایزنمان (نویسنده) | رابرت فال (نویسنده) | احمد جعفرنژاد (مترجم) | اصغر عقلایی (مترجم) | شهاب اشراقی (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
ره نگاشت فناوری برای استراتژی و نوآوری عنوان کتابی است از رابرت فال با ترجمه‌ی احمد جعفرنژاد که در 330 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Technology roadmapping for strategy and innovation: charting the route to success.. موضوع اصلی این کتاب تحول سازمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رابرت فال، کتاب‌های رهنگاری برای راهبرد و نوآوری(صفار)، نقشه راه فناوری برای استراتژی و نوآوری(موسسه کتاب مهربان نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.