زندگی خصوصی محمدرضا شاه پهلوی (خیلی محرمانه)

مولف:
احمد پیرانی (نویسنده)

ناشر:
به آفرین

درباره کتاب:
زندگی خصوصی محمدرضا شاه پهلوی (خیلی محرمانه) عنوان کتابی است از احمد پیرانی که در 544 صفحه و توسط انتشارات به آفرین در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد پیرانی، کتاب‌های دختر یتیم(به آفرین)، من و فرح پهلوی(به آفرین)، برادران شاه(به آفرین)، زنان پهلوی(به آفرین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.