تک درخت سیب

مولف:
حسن احمدی (نویسنده)

ناشر:
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

درباره کتاب:
تک درخت سیب عنوان کتابی است از حسن احمدی که توسط انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در سال 1379 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از حسن احمدی، کتاب‌های حیات هوشمند در کائنات(مازیار)، کاغذهای خط خطی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، پس از پاییز(موسسه انتشارات امیرکبیر)، مینا و پلنگ(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
800 تومــان