عاشقانه با خدا

مولف:
محمد رضا مهدی زاده (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
عاشقانه با خدا عنوان کتابی است از محمد رضا مهدی زاده که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا مهدی زاده، کتاب‌های جامعه در مخاطره جهانی(کویر)، شرکتهای ملی نفت به سوی فعالیت جهانی و فراملی(علم)، آینده نظریه اجتماعی(جامعه شناسان)، به پیشواز آرزوهایم بیا(فصل پنجم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
600 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۱۴