گلهای بابا، به به! چه زیبا

گروه مولفان:
ناصر کشاورز (نویسنده) | یاسمن اکبری (مترجم) | علی خوش جام (تصویرگر)

ناشر:
زیتون

درباره کتاب:
گلهای بابا، به به! چه زیبا عنوان کتابی است از ناصر کشاورز با ترجمه‌ی یاسمن اکبری که توسط انتشارات زیتون در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ناصر کشاورز، کتاب‌های رنگ، رنگ، چه رنگه(پنجره)، رنگ، رنگ، چه رنگه(پنجره)، رنگ، رنگ، چه رنگه(پنجره)، نقاشی های تاتی، رنگ های قاتی پاتی(قدیانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.