جزیره خاطرات (سفر استانبول)

مولف:
ناصر فرونچی (نویسنده)

ناشر:
بهاردخت

درباره کتاب:
جزیره خاطرات (سفر استانبول) عنوان کتابی است از ناصر فرونچی که توسط انتشارات بهاردخت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سفرنامه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ناصر فرونچی، کتاب‌های راه خانه دیگر از آنجا نیست(بهاردخت)، Three Days on the Island(بهاردخت)، The dream of India(بهاردخت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.