یاسمن نازنازی پارک میره وقت بازی

مولف:
مهرداد دفاعی (نویسنده)

ناشر:
آبشن

درباره کتاب:
یاسمن نازنازی پارک میره وقت بازی عنوان کتابی است از مهرداد دفاعی که توسط انتشارات آبشن در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر کودکان است.