یاسمن نازنازی پارک میره وقت بازی

مولف:
مهرداد دفاعی (نویسنده)

ناشر:
آبشن

درباره کتاب:
یاسمن نازنازی پارک میره وقت بازی عنوان کتابی است از مهرداد دفاعی که توسط انتشارات آبشن در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.