حکم مرگ

گروه مولفان:
عباس رضایی آدریانی (نویسنده) | قدرت الله فتحی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
حکم مرگ عنوان کتابی است از قدرت الله فتحی که در 500 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه فارسی است. از قدرت الله فتحی، کتاب‌های شمشیرهای ژنرال(انتشارات سوره مهر)، مواد تنظیم کننده رشد گیاهی(جهاد دانشگاهی واحد مشهد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1 تومــان