حکم مرگ

گروه مولفان:
عباس رضایی آدریانی (نویسنده) | قدرت الله فتحی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
حکم مرگ عنوان کتابی است از قدرت الله فتحی که در 500 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از قدرت الله فتحی، کتاب‌های شمشیرهای ژنرال(انتشارات سوره مهر)، مواد تنظیم کننده رشد گیاهی(جهاد دانشگاهی واحد مشهد)، باد سرخ(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1 تومــان