بوسه بردار (زندگی نامه داستانی شهید آیت ا. .. غفاری)

مولف:
محمد جواد مرادی نیا (مصحح)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
بوسه بردار (زندگی نامه داستانی شهید آیت ا. .. غفاری) کتابی است که در 119 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است.