برف و نقشهای روی دیوار (گزینه داستانهای اعظم رهنورد زریاب و سپوژمی زریاب)

گروه مولفان:
اعظم رهنورد زریاب (نویسنده) | سپوژمی زریاب (نویسنده) | اسحاق شجاعی (گردآورنده) | حسین بلخی (گردآورنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
برف و نقشهای روی دیوار (گزینه داستانهای اعظم رهنورد زریاب و سپوژمی زریاب) عنوان کتابی است از اسحاق شجاعی که در 145 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. از اسحاق شجاعی، کتاب ستاره سوخته(انتشارات سوره مهر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.