آبراه هجرت (خاطرات رزمندگان اندیمشک)

مولف:
عبدالرحیم چگله (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
آبراه هجرت (خاطرات رزمندگان اندیمشک) عنوان کتابی است از عبدالرحیم چگله که در 158 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ است.
قیمت کتاب
160 تومــان