چگونه می نویسم (14 روش از 14 روزنامه نگار معاصر)[چگونه می نویسم/ 109]

مولف:
کاظم رهبر (گردآورنده)

ناشر:
کتاب خورشید

درباره کتاب:
چگونه می نویسم (14 روش از 14 روزنامه نگار معاصر) [چگونه می نویسم/109] عنوان کتابی است از کاظم رهبر که در 164 صفحه و توسط انتشارات کتاب خورشید در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روزنامه نگاری است. از کاظم رهبر، کتاب‌های چگونه می نویسم(کتاب خورشید)، چگونه می نویسم(کتاب خورشید)، چگونه می نویسم(کتاب خورشید)، چگونه می نویسم(کتاب خورشید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید