چگونه می نویسم (14 روش از 14 روزنامه نگار معاصر)[چگونه می نویسم/ 109]

مولف:
کاظم رهبر (گردآورنده)

ناشر:
کتاب خورشید

درباره کتاب:
چگونه می نویسم (14 روش از 14 روزنامه نگار معاصر) [چگونه می نویسم/109] عنوان کتابی است از کاظم رهبر که در 164 صفحه و توسط انتشارات کتاب خورشید در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روزنامه نگاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کاظم رهبر، کتاب‌های چگونه می نویسم(کتاب خورشید)، چگونه می نویسم(کتاب خورشید)، چگونه می نویسم(کتاب خورشید)، چگونه می نویسم(کتاب خورشید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.