آموزه های زبان شناسی در تحلیل آراء قضایی (الگوی خلاق)

گروه مولفان:
فردوس آقاگل زاده (نویسنده) | فائزه فرازنده پور (نویسنده)

ناشر:
نویسه پارسی

درباره کتاب:
آموزه های زبان شناسی در تحلیل آراء قضایی (الگوی خلاق) عنوان کتابی است از فردوس آقاگل زاده که در 172 صفحه و توسط انتشارات نویسه پارسی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان شناسی قانونی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فردوس آقاگل زاده، کتاب‌های زبان شناسی کاربردی و مسایل میان رشته ای زبان(علمی)، زبان شناسی حقوقی(علم)، فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی(علمی)، نقد و ترجمه قرآن و زن(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
15,000 تومــان
موضوعات کتاب
زبان شناسی قانونی