تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی

مولف:
فردوس آقاگل زاده (گردآورنده)

ناشر:
نویسه پارسی

درباره کتاب:
تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی عنوان کتابی است از فردوس آقاگل زاده که در 285 صفحه و توسط انتشارات نویسه پارسی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فردوس آقاگل زاده، کتاب‌های زبان شناسی کاربردی و مسایل میان رشته ای زبان(علمی)، زبان شناسی حقوقی(علم)، فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی(علمی)، نقد و ترجمه قرآن و زن(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید