گریز از هزار تو

گروه مولفان:
جیمز دشنر (نویسنده) | ابراهیم عامل محرابی (نویسنده)

ناشر:
مبتکران

درباره کتاب:
گریز از هزار تو عنوان کتابی است از ابراهیم عامل محرابی که در 480 صفحه و توسط انتشارات مبتکران در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The maze runner. موضوع اصلی این کتاب داستان های آمریکایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابراهیم عامل محرابی، کتاب‌های برتون به روایت برتون(نشر چشمه)، گزیدگی(دانش نگار)، ویلبر دایناسور پرنده(دانش نگار)، مبانی کامپیوتر(ترجمان خرد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان