اضطراب امتحان (پیامدها و راه های کنترل آن)[روان و زندگی/ 103]

مولف:
نجف طهماسبی پور (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
اضطراب امتحان (پیامدها و راه های کنترل آن) [روان و زندگی/103] عنوان کتابی است از نجف طهماسبی پور که در 96 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اضطراب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نجف طهماسبی پور، کتاب‌های استرس(شرکت نشر قطره)، بهداشت روانی و آسیب شناسی کاربردی در مدارس(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,500 تومــان