اینترنت اشیا (انقلاب صنعتی نسل پنجم)

مولف:
علیرضا رمن (نویسنده)

ناشر:
قدیس

درباره کتاب:
اینترنت اشیا (انقلاب صنعتی نسل پنجم) عنوان کتابی است از علیرضا رمن که در 218 صفحه و توسط انتشارات قدیس در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اینترنت اشیاء است. از علیرضا رمن، کتاب آموزش بردهای آردوینو(قدیس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.