راهکارهای مدیریتی در پرورش جوجه گوشتی

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
ارکان دانش

درباره کتاب:
راهکارهای مدیریتی در پرورش جوجه گوشتی عنوان کتابی است که در 76 صفحه و توسط انتشارات ارکان دانش در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مرغ داری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.