اگر در غدیر بودیم. ..؟ (نگاه های کنجکاوانه به حادثه عظیم غدیر)

مولف:
محمد باقر انصاری (نویسنده)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
اگر در غدیر بودیم. ..؟ (نگاه های کنجکاوانه به حادثه عظیم غدیر) عنوان کتابی است از محمد باقر انصاری که در 160 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب غدیر خم است. از محمد باقر انصاری، کتاب‌های نمایش روحوضی(شرکت انتشارات سوره مهر)، خطبه غدیر(اسلامی)، دستگاه های غدد درون ریز و تولیدمثل(دانشگاه قم)، متن و ترجمه خطبه غدیر(دلیل ما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.