دیدار یاران

مولف:
موسسه فرهنگی شمس الضحی (نویسنده)

ناشر:
شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی)

درباره کتاب:
دیدار یاران عنوان کتابی است از موسسه فرهنگی شمس الضحی که در 202 صفحه و توسط انتشارات شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی) در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دعاها است. از موسسه فرهنگی شمس الضحی، کتاب‌های فانوس زائر(کتاب نیستان)، سر در دامان و ضمان در زمین(شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی))، فانوس زائر(شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,300 تومــان