دیدار یاران

مولف:
موسسه فرهنگی شمس الضحی (نویسنده)

ناشر:
شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی)

درباره کتاب:
دیدار یاران عنوان کتابی است از موسسه فرهنگی شمس الضحی که در 202 صفحه و توسط انتشارات شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی) در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دعاها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسسه فرهنگی شمس الضحی، کتاب‌های فانوس زائر(کتاب نیستان)، سر در دامان و ضمان در زمین(شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی))، فانوس زائر(شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,300 تومــان