قرآن نامه غدیر (آنجا که خدا غدیریان را توصیف می کند)

مولف:
محمد باقر انصاری (نویسنده)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
قرآن نامه غدیر (آنجا که خدا غدیریان را توصیف می کند) عنوان کتابی است از محمد باقر انصاری که در 140 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب غدیر خم است. از محمد باقر انصاری، کتاب‌های نمایش روحوضی(شرکت انتشارات سوره مهر)، خطبه غدیر(اسلامی)، دستگاه های غدد درون ریز و تولیدمثل(دانشگاه قم)، متن و ترجمه خطبه غدیر(دلیل ما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.