سر در دامان و ضمان در زمین

مولف:
موسسه فرهنگی شمس الضحی (نویسنده)

ناشر:
شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی)

درباره کتاب:
سر در دامان و ضمان در زمین عنوان کتابی است از موسسه فرهنگی شمس الضحی که در 72 صفحه و توسط انتشارات شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی) در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زیارتنامه عاشورا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسسه فرهنگی شمس الضحی، کتاب‌های فانوس زائر(کتاب نیستان)، فانوس زائر(شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی))، دیدار یاران(شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.