غدیر از زبان مولی

مولف:
محمد باقر انصاری (نویسنده)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
غدیر از زبان مولی عنوان کتابی است از محمد باقر انصاری که در 48 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب غدیر خم است. از محمد باقر انصاری، کتاب‌های نمایش روحوضی(شرکت انتشارات سوره مهر)، خطبه غدیر(اسلامی)، دستگاه های غدد درون ریز و تولیدمثل(دانشگاه قم)، متن و ترجمه خطبه غدیر(دلیل ما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.