اصول مدیریت منابع انسانی (از نگاهی دیگر)

مولف:
عبدالناصر ناظم بکایی (نویسنده)

ناشر:
کبوتر

درباره کتاب:
اصول مدیریت منابع انسانی (از نگاهی دیگر) عنوان کتابی است از عبدالناصر ناظم بکایی که در 219 صفحه و توسط انتشارات کبوتر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیروی انسانی است. از عبدالناصر ناظم بکایی، کتاب‌های وظایف کاربردی مسئولان دفاتر مدیران(کبوتر)، مدیریت کسب و کار و بهره وری(کبوتر)، فنون مذاکره موفق(کبوتر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.