امپراتوری یک نتورکر (از یوزر بودن تا تاپ ایرنرشدن در بازاریابی شبکه ای)

مولف:
یزدان حسن زاده (نویسنده)

ناشر:
بهارسبز

درباره کتاب:
امپراتوری یک نتورکر (از یوزر بودن تا تاپ ایرنرشدن در بازاریابی شبکه ای) عنوان کتابی است از یزدان حسن زاده که در 324 صفحه و توسط انتشارات بهارسبز در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بازاریابی چندسطحی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.