گفتارهای جدید در خط مشی گذاری عمومی

مولف:
حسن دانایی فرد (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام صادق (ع)

درباره کتاب:
گفتارهای جدید در خط مشی گذاری عمومی عنوان کتابی است از حسن دانایی فرد که در 512 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیران دولتی است. از حسن دانایی فرد، کتاب‌های درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، مباحث مدیریت دولتی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، چالشهای مدیریت دولتی در ایران(سمت)، روش شناسی کیو(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.