با نگاه های متفاوت

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
با نگاه های متفاوت عنوان کتابی است که در 64 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عکس ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1 تومــان