باغ ارغوان

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
باغ ارغوان عنوان کتابی است که در 116 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عاشورا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.