اعترافات (خاطرات سرهنگ عراقی عبدالعزیز قادر السامرائی)[دفتر ادبیات و هنر مقاومت/ 326]

مولف:
عبدالرسول رضاگاه (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
اعترافات (خاطرات سرهنگ عراقی عبدالعزیز قادر السامرائی) [دفتر ادبیات و هنر مقاومت/326] عنوان کتابی است با ترجمه عبدالرسول رضاگاه که در 60 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، 1359 است.