شاید دستمان به ماه برسد (مجموعه داستان گزیده داستان جوان کرج)

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
شاید دستمان به ماه برسد (مجموعه داستان گزیده داستان جوان کرج) عنوان کتابی است که در 92 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است.
قیمت کتاب
1,000 تومــان