بختک (مجموعه داستان جوانان)[کتاب مهر/ 2]

مولف:
محمد کاظم مزینانی (ویراستار)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
بختک (مجموعه داستان جوانان) [کتاب مهر/2] کتابی است که در 288 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است.
قیمت کتاب
6,500 تومــان