پرسش جهانی شدن (مجموعه گفت و گوها با صاحب نظران ایران اسلامی)

مولف:
عماد افروغ (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
پرسش جهانی شدن (مجموعه گفت و گوها با صاحب نظران ایران اسلامی) عنوان کتابی است از عماد افروغ که در 204 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جهانی شدن است. از عماد افروغ، کتاب‌های فضا و جامعه(علم)، دیالکتیک خرد و جامعه(شرکت انتشارات سوره مهر)، قدرت(علم)، توحید گرایی و صلح(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,500 تومــان
موضوعات کتاب
جهانی شدن -- ایران