شنام (خاطرات کیانوش گلزارراغب)[جنگ ایران و عراق، خاطرات/ 193]

مولف:
کیانوش گلزار راغب (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
شنام (خاطرات کیانوش گلزارراغب) [جنگ ایران و عراق، خاطرات/193] عنوان کتابی است از کیانوش گلزار راغب که در 277 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، 1359 است. از کیانوش گلزار راغب، کتاب‌های عصرهای کریسکان(شرکت انتشارات سوره مهر)، وسوسه های نوشه(روزگار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.