ساده تر از صدا

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
ساده تر از صدا عنوان کتابی است که در 80 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1387 به چاپ رسیده است.
قیمت کتاب
100 تومــان