مجمع الرسائل (مطابق با فتاوی مراجع بزرگ قرن چهاردهم هجری)[سری کتاب های همایش بزرگداشت آیت الله العظمی آقا نجفی اصفهانی (ره)/ 1]

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
مجمع الرسائل (مطابق با فتاوی مراجع بزرگ قرن چهاردهم هجری) [سری کتاب های همایش بزرگداشت آیت الله العظمی آقا نجفی اصفهانی (ره)/1] عنوان کتابی است که در 480 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1390 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان