سلام بر ابراهیم 2

مولف:
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی (نویسنده)

ناشر:
شهید ابراهیم هادی

درباره کتاب:
سلام بر ابراهیم 2 عنوان کتابی است از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی که در 236 صفحه و توسط انتشارات شهید ابراهیم هادی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهیدان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، کتاب‌های سلام بر ابراهیم(شهید ابراهیم هادی)، عارفانه(شهید ابراهیم هادی)، شیر کوهستان(شهید ابراهیم هادی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.