سواد خواندن چیست؟ (و برای تقویت آن در فرزندان چه کرده اید، ویژه آموزگاران و والدین)

مولف:
معصومه نجفی پازوکی (نویسنده)

ناشر:
ابوعطا

درباره کتاب:
سواد خواندن چیست؟ (و برای تقویت آن در فرزندان چه کرده اید، ویژه آموزگاران و والدین) عنوان کتابی است از معصومه نجفی پازوکی که در 72 صفحه و توسط انتشارات ابوعطا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خواندن است.