مطبوعات سینمایی ایران (1309 تا 1394)

مولف:
حسین گیتی (نویسنده)

ناشر:
کبوتر

درباره کتاب:
مطبوعات سینمایی ایران (1309 تا 1394) عنوان کتابی است از حسین گیتی که در 320 صفحه و توسط انتشارات کبوتر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نشریات ادواری فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.