درخت مراد [مجموعه کتاب های خواندنی ها کم نیست، بهبود سواد خواندن]

گروه مولفان:
نوشین صفاخو (تصویرگر) | محمد حسین ماتک (تصویرگر) | مریم حسن نژاد (تصویرگر) | هادی خورشاهیان (اقتباس کننده) | داریوش هفت برادران (اقتباس کننده)

ناشر:
فرای علم

درباره کتاب:
درخت مراد [مجموعه کتاب های خواندنی ها کم نیست، بهبود سواد خواندن] کتابی است که در 87 صفحه و توسط انتشارات فرای علم در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خواندن است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید