کتاب دومین نشست اندیشه های راهبردی: عدالت

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
پیام عدالت

درباره کتاب:
کتاب دومین نشست اندیشه های راهبردی: عدالت عنوان کتابی است که در 312 صفحه و توسط انتشارات پیام عدالت در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عدالت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.