کتاب دومین نشست اندیشه های راهبردی: عدالت

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
پیام عدالت

درباره کتاب:
کتاب دومین نشست اندیشه های راهبردی: عدالت عنوان کتابی است که در 312 صفحه و توسط انتشارات پیام عدالت در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عدالت است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید