فرهنگ لغات کتب دکتر علی شریعتی

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات قلم

درباره کتاب:
فرهنگ لغات کتب دکتر علی شریعتی عنوان کتابی است که در 384 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات قلم در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم اجتماعی است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید