مدیریت ایران (مدیریت و ارزیابی عملکرد دولت)

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
مدیریت ایران (مدیریت و ارزیابی عملکرد دولت) عنوان کتابی است که در 423 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان های دولتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.