واژه نامه ریاضی و آمار (انگلیسی- فارسی، فارسی- انگلیسی)

مولف:
انجمن ریاضی ایران (نویسنده)

ناشر:
مرکز نشر دانشگاهی

درباره کتاب:
واژه نامه ریاضی و آمار (انگلیسی- فارسی، فارسی- انگلیسی) عنوان کتابی است از انجمن ریاضی ایران که در 350 صفحه و توسط انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.