مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی عنوان کتابی است که در 408 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.