تجربیات و درس های بهسازی لرزه ای (شرکت خدمات مدیریت ایرانیان)

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
علم و ادب

درباره کتاب:
تجربیات و درس های بهسازی لرزه ای (شرکت خدمات مدیریت ایرانیان) عنوان کتابی است که در 862 صفحه و توسط انتشارات علم و ادب در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.