واژه نامه پلیمر (انجمن پلیمر ایران (فارسی-انگلیسی، انگلیسی-فارسی))

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران

درباره کتاب:
واژه نامه پلیمر (انجمن پلیمر ایران (فارسی-انگلیسی، انگلیسی-فارسی)) عنوان کتابی است که در 90 صفحه و توسط انتشارات انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.