مصالح ساختمانی و دستور العمل های اجرایی

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
مقدس

درباره کتاب:
مصالح ساختمانی و دستور العمل های اجرایی عنوان کتابی است که در 325 صفحه و توسط انتشارات مقدس در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مصالح ساختمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان